กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา จัดระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 ด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม  สุนทรภู่  ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนบ้านโคคลาน  จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรโวหาร ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านวรรณคดี วรรณกรรม การแต่งกลอน และความสำคัญของภาษาไทย