กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ของสหวิทยาเขตอู่ไท ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม อ.เขต พบเพื่อนครู ของสหวิทยาเขตอู่ไท ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี