โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม และนิเทศจาก สพม.อุทัยธานี ชัยนาท