คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยาเข้าร่วมงาน “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี