โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฯ

ออกแบบโดย dsite.in.th