โรงเรียนสาครพิทยาคมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและในโอกาสนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน
แฟ้มภาพ: https://drive.google.com/drive/folders/1irYG6J-BSmR1p0dxmtYfn6YwOTOvrEiQ?usp=sharing