วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายธีรพร โพธิ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ จัดพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี 
กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้เป็นผู้ให้พระราชทาน
กำเนิดกิจการลูกเสือไทย  โดยมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th