คุณสมบัติ มอบทุน 10,000 บาท

คุณสมบัติ โลหะการก มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท  ให้นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
โดยมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นตัวแทนมอบทุน
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี