วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจินตนา คำสอนจิก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนร่องตาทีวิทยา