ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
เรื่อง ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท