โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด