โรงเรียนหนองฉาววิทยาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ