นายลัญฉกร ชัยอัครกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์โลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา