สำราญสุนทรีย์….ดนตรีในสวน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานดุริยางค์ คนตรีไทยและดนตรีสากล กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “สำราญสุนทรีย์ ดนตรีในสวน” ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญ ในการเล่นดนตรี และเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านดนตรี อีกทั้งยังสร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนอีกด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในคาบเรียนที่ 8 – 9 ทุกวันสิ้นเดือน ณ สวนพุทธธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th