พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้คร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อคุณคร สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจให้เกิดความอบสนระหว่างครูกับศิษย์ ณ หอประชุมของโรงเรียน และห้องเรียนประจำของนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม