ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th