ติดตามการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม