โรงเรียนสาครพิทยาคมได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  

Latest posts by nattanan (see all)