โรงเรียนสาครพิทยาคม และคณะครูเข้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์

Latest posts by nattanan (see all)