แสดงความยินดีกับนายสารินทร์ เอี่ยมครอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565