โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหางน้ำสาคร ประชุมขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน