นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นายละเมียด คำรื่น ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นำนักศึกษาวิชาทหาร
ทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดตลุกดู่และโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เนื่องในวันสถาปนานักศึกษาวิชาทหาร
8 ธันวาคม 2488 วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th