ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

นายกนก ยนต์ชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  ตรวจเยี่ยม
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  โดยมีนางวิไล คำสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  รักษาการแทน
พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ วันที่ 8 ธันวาคม 2565