ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 ร้นวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายเขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษาอุทัยรานี ชัยนาท นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน และของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th