งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
ได้เหรียญทอง 31 เหรียญ เหรียญเงิน 9 เหรียญ  เหรียญทองแดง 7 เหรียญ ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565