นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 สอบภาคทฤษฎี

นายละเมียด คำรื่น ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
จำนวน 16 คน สอบภาคทฤษฎี ปี 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 18 ธันวาคม 2565