กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  Sakorn Pit Computer & Robot Camp 2022

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ Sakorn Pit Computer & Robot Camp โดยมีนางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย จำนวน 61 คน ขอขอบคุณ นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ครูโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต2 เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้อง ict โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
—>>คลิกดูเพิ่มเติมจากลิ้งด่านล่าง<<—-
https://drive.google.com/drive/folders/1zpTtfy50QayQaOkKyOThoyTTct_50wAL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s5nSa4oygIhKq_JxvO_I6Lp98UuGA_92?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-0sa_uHiJO3mihZHBMXAZomP0KM5Z-MO?usp=sharing