นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิทธิพล ภูมิชัยโชติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
นางสาววรรณพร มวดประโคน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
เนื่องในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่