ตำรวจ สภต.ตลุกดู่ อบรมนักเรียน – อาสายุวกาชาด ช่วยบริการผู้บริจาคโลหิต

นายละเมียด คำรื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธร
ตำบลตลุกดู่ มาอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์  และการทะเลาะวิวาท
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 ธันวาคม 2565


นางสุนันทา โลหะการก หัวหน้าชมรมอาสายุวกาชาด นำนักเรียนอาสายุวกาชาด  ช่วยงานบริการ

ผู้บริจาคโลหิต และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
พลเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร
 มหาวัชรราชธิดา  กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ณ ศาลาประชาคมอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 ธันวาคม 2565