โรงเรียนสาครพิทยาคมร่วมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการพรประภา พัฒนพงษ์  รองผู้อำนวยการสารินทร์
 เอี่ยมครอง  นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สถานีตำรวจภูธรหางน้ำสาคร และมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชน
อัลบั้มภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1_cBIs0TL7Zzca7Wd43b-PbAVqQ_3q7Eq?usp=sharing

ออกแบบโดย dsite.in.th