โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมีนางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสาครพิทยาคม
 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท