กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับงาน สภานักเรียน จัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 และสวัสดีปีใหม่ 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับงาน สภานักเรียน จัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 และสวัสดีปีใหม่ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสาครพิทยาคม โดยมี นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดความสามารถของนักเรียนด้านต่างๆ การแสดงละครวันคริสต์มาส การแสดงเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้รับความสุข ความสนุกสนานอีกด้วย