ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายปวิช  พรศิรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  9  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  
พลเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา  ให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร  ณ  หอประชุมเอนกประสงค์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม (โรงยิม)  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 ธันวาคม 2565