วันคริสต์มาส 2565 – วันปีใหม่ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ปีการศึกษา 2565 และวันปีใหม่ 2566 โดยมีนายปวิช  พรศิรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
เป็นประธานในพิธี  ในกิจกรรมมีการมอบของขวัญของครูและของโรงเรียนให้กับนักเรียน 
ณ  หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม (โรงยิม)  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th