ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2565

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2565 โดย นางจินตนา คำสอนจิก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ประชุมในหัวข้อ กฏระเบียบของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา และแนวทางการพัฒนานักเรียน โรงเรียน และบุคลากร