กิจกรรม Christmas Party ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

🎄🎊

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Christmas Party เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรม Christmas Party มีรายการแข่งขัน Dictionary contest, Spelling Bee, ประกวดร้องเพลงสากล, ประกวดทำตุ๊กตา Snowman และอื่น ๆ อีกมากมาย