สวัสดีปีใหม่ชุมชน 2566

นายปวิช  พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและตัวแทนครู
นำบัตรอวยพรปีใหม่และของขวัญมอบให้หน่วยงาน-ชุมชนตำบลตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี
เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2566 
วันที่ 6 มกราคม 2566