นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา

นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี-
จังหวัดอยุธยาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง

วันที่ 7 มกราคม 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th