วันเด็กแห่งชาติ

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันเด็กแห่งชาติ โดยนายวีระชาติ รัศมี นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ กล่าวรายงานการจัดงาน
นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  คณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
จัดกิจกรรมเข้าร่วม และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดงานโดยสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 14 มกราคม 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th