วันครู

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  พร้อมคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แข่งขันกีฬาครู และร่วมงานเลี้ยง

เนื่องในโอกาสวันครู โดยมีนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 16 มกราคม 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th