ประธานงานกีฬาวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. วานนี้ ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานงานกีฬาวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้คณะครูได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี