“ภัย Call Center : กลลวงออนไลน์ราคาแพง!!!”

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นางนัยนา จันทา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ธะนะแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคล คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธมงคล และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมอบรมและประเมินแบบทดสอบ รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมทุกกลโกง จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบ Call Center พร้อมเรียนรู้วิธีการรับมือและการป้องกันการจารกรรมข้อมูลและทรัพย์สินจากประสบการณ์จริง!! ในการอบรม Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “ภัย Call Center : กลลวงออนไลน์ราคาแพง!!!” จัดโดย สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สกมช. พร้อมรับฟังความรู้ในทุกแง่มุมที่ตอบทุกข้อสงสัยจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 ผ่านระบบ Video Conference