Chinese New Year 2023

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ร่วมแต่งกายชุดจีนประยุกต์ หรือ กี่เพ้า โทนสีแดง เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีตรุษจีน

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท