ดร.กนก ยนต์ชัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ IJSO ครั้งที่ 20

วัน อาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 รอบที่ 1 โดยมี นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นายอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งขณะตรวจเยี่ยมห้องสอบ

ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th