ดร.กนก ยนต์ ชัย ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ.

วัน อังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ศึกษาพิเศษชัยนาทร่วมใจก้าวไปด้วยกัน สร้างฝัน สร้างอาชีพ” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดการนั้นเพื่อพัฒนาทักษะงานอาชีพ พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน อีกทั้งร่วมเปิดอาคารหอประชุม “ศรีโพธิ์สุข” และชมการแสดงจัดนิทรรศการงานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

ณ หอประชุมศรีโพธิ์สุข โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท