ดร.กนก ยนต์ชัย ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการศึกษา และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะวิชาชีพ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนจากหลายพื้นที่ จำนวน 72 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 27 แห่ง ในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นาย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ออกแบบโดย dsite.in.th