กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา นำโดย นางจินตนา คำสอนจิก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน การตอบคำถามเกียวกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ