ดร.กนก ยนต์ชัย เข้าร่วมการให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team)

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team) ผู้รับการประเมินตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1-2 โดยมี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานกรรมการ ผู้รับการประเมินทั้ง 11 ท่าน

ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 3