ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2566

วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566

ณ หอประชุมศรีประชาสรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th