กิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม สร้างคนดีศรีโรงเรียน” ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

กิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม สร้างคนดีศรีโรงเรียน” ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี